Més llibertat per a Kosovo

Fa pocs dies hem conegut la proposta política de les Nacions Unides per la castigada provincia sèrbia de Kosovo. La proposta, valenta i realista, dota la provincia de Kosovo, que pels serbis és la cuna de la seva nació, d´una major autonomia política amb una Constitució pròpia que l´ha d´ajudar a sentir-se més còmoda dins d´una Sèrbia econòmica i socialment encara anestesiada. Com era d´esperar, però, els partits majoritaris a Sèrbia, els quals encara no han configurat un govern després dels últims comicis electorals, ja han posat el crit al cel i han defenestrat la proposta de l´ONU per considerar-la massa ambiciosa i perillosa per la integritat de Sèrbia. Afortunadament en l´actualitat l´anhel d´una gran Sèrbia somiada durant anys per alguns criminals de guerra, ja no es dibuixa sobre els mapes, i ha permès, amb garanties democràtiques, que recentment la veïna Montenegro s´hagi pogut independitzar, i que ara pugui ser la provincia de Kosovo la que pugui dibuixar un nou horitzó. De totes maneres, en el si de les Nacions Unides caldrà veure quina acaba sent la postura definitiva de Russia i Estats Units sobre aquest protectorat de l´ONU, i que poden influir en un o altre sentit en la resolució final.