Mà esquerra


Mà esquerra és el que necessitarà el nou alcalde de la ciutat de Vic després dels resultats d´aquestes eleccions. Després del resultat espectacular i alhora preocupant de PxC a Vic, desitjaria dels representants polítics que han estat escollits pels ciutadans una voluntat ferma, serena i inequívoca d´afrontar el principal repte que té la ciutat d´avui. Un repte, el de la immigració i convivència, que ha d´esdevenir un eix vertebrador comú del model de ciutat, del que se n´haurien de despendre una multitud d´efectes col·laterals en sanitat, educació, urbanisme, benestar social, etc… És evident que per fer front a aquest repte i afrontar-lo amb garanties d´èxit, tant des de l´Ajuntament com des del carrer, cal voluntat, estabilitat i contundència, però prèviament i primer de tot cal, també, que entre tots fem un exercici de reflexió i sobretot d´autocrítica. Donar la culpa als altres és un argument barat i poc responsable. A partir d´aquí com més acords, complicitats i sinèrgies positives s´estableixin entre els diferents grups del consistori, millor, però qualsevol acord de govern ha d´estar fet i pensat en clau de ciutat i no per un mer repartiment de poder o en clau de volta. D´entrada, sentit comú. Les presses no ens calen i les exigències tampoc.