Del "consell de ciutadania"

Tot i que no en coneixo els detalls, del discurs d´investidura se´n desprèn que el consell de ciutadania, una de les apostes d´aquesta legislatura, serà un òrgan clau per determinar les accions a empendre i les polítiques a aplicar per afrontar el repte de la immigració. Potser serà un espai on es debatrà i s´analitzarà el què, el com i el quan, en temes de convivència, però del que a priori sembla que no hi ha dubte és que PxC no en formarà part, tot i que si que en formaran part totes les altres formacions polítiques, així com potser també d´altres agents socials. Almenys això és el que va dir l´alcalde en el discurs d´investidura quan va fer notar que per formar part del consell només s´havia de renunciar als ideals racistes i xenòfobs. Tot i que l´exigència pot semblar òbvia i evident, i entendre´s com allò políticament correcte, crec que caldria repensar seriosament la possibilitat que PxC n´acabés formant part, inclús sense renunciar als seus postulats. Ens agradi o no, PxC és un partit plenament legal i els seus vots totalment vàlids (i no són pocs!!) i excloure´l d´aquest espai significa excloure del mateix debat la veu de tots aquells ciutadans que van decidir votar-lo, precisament, per donar un toc d´alerta als partits tradicionals en la complexa situació de la immigració. Integrant-lo en el debat és, al meu entendre, la millor manera de fer front al repte plantejat fent política de ciutat i no mostrant feblesa democràtica davant de posicions excloents o xenòfobes.