Política? No, gràcies !

Després dels úlltims cicles electorals i de la baixa participació registrada, sembla lògic i en certa mesura urgent, reflexionar i adoptar solucions per mimvar el desencís general amb la política i els polítics, així com estimular de nou la il·lusió col·lectiva en benefici de la comunitat. Aquest és un repte difícil però necessari i que ha d´obligar al govern i a les estructures dels partits tradicionals a repensar la representativitat territorial, personal i política de tots els seus electes, així com reorientar les seves estratègies de capilarització a la societat. I per exemple, més enllà de l´informe dels experts que servirà de base de treball per la ponència parlamentària que ha d´elaborar la llei electoral catalana (i que conté algunes mesures innovadores per tal d´incentivar, a priori, la participació, tals com el desbloqueig parcial de llistes electorals o la votació anticipada) per tal de crear, entre d´altres coses, un escenari electoral més equitatiu, transparent, incentivador i sobretot participatiu pel nostre país, caldrà sobretot i en primer terme, una reflexió profunda del perquè d´aquest desencís ciutadà. Aquesta reflexió només pot tenir una conclusió: que els partits, els polítics i els governs en general, siguin del color que siguin, han de començar a fer de l´autocrítica la seva primera norma de conducta. De no fer-ho, del títol d´aquest post se´n podran fer adhesius!