Fals miratge

Tot i no disposar encara del ROM, tot semblava anar sobre rodes al ple d´avui. Després de l´últim ple, govern i oposició semblaven haver après la lliçó. Al final, però, la tranquilitat ha estat un fals miratge. El to i les formes d´algun regidor han tornat a entorbiar el ple. Tornafoch i Burgaya n´han estat els protagonistes. La intencionada pregunta de Xavier Tornafoch a Josep Burgaya per la seva actitud en tot l´afer del parc tecnològic ha tornat a fer perdre els papers al segon tinent d´alcalde. Tornafoch li ha hagut de recordar a Burgaya que és ell l´únic regidor de l´Ajuntament que ha proferit insults en el plenari, recordant el mític ple en el qual Burgaya va insultar Anglada.

Misèries a part, en el ple d´avui s´ha aprovat la mesura estrella d´aquesta legislatura, la gratuïtat del transport públic de Vic als majors de 65 anys. Una molt bona iniciativa, social i popular, que mereix la meva més sincera felicitació (vegeu post anterior). Per altra banda, els pares que desitgin portar els seus fills a alguna de les 3 escoles bressol públiques de Vic hauran de pagar uns 140 € mensuals de quota fixe (menjador i hora extra a part), un preu sensiblement inferior a l´escola bressol privada. Amb tot, la Fundació Educació i Art no hauria de ser la crossa de l´escola bressol privada i la totalitat dels diners públics que la Generalitat destini a les escoles bressol municipals haurien de ser única i exclusivament per a aquestes i no complement redistributiu per les privades. Ja en un altre punt, l´aprovació inicial del projecte d´urbanització del Remei, derivat de l´execució del Plà de Barris de la legislatura anterior, significarà una millora substantiva per la qualitat de l´espai públic del barri i esdevé una esperança per estimular una millor convivència veïnal. En aquest punt, la intervenció del regidor López argumentant molt bé la transversalitat del projecte (urbanístic i social) ha estat brillant, tot i matisar poc l´orígen inversor, mèrit de tot l´anterior consistori i de l´alcalde Codina en particular.

Mocions i precs raonables, han servit, en última instància, per fer aflorar el “jo” egocèntric del regidor Solà quan aquest s´ha exclamat de no haver estat convidat a un acte social del barri del sucre. Al final, però, tot i el fals miratge, les 4 hores de ple s´han acabat fent curtes comparades amb les 8 del ple anterior.
(foto:osona.com)

PS: podeu veure cròniques d´aquest Ple a osona.com i a el9nou.