L´afegitó del 332.9.2

El millor de les lleis sempe és en forma “d´afegitons”. Normalment són emprenyadors. Totes les lleis en tenen un brot. I mai és erradicat. L´afegitó del que us parlaré, ha estat agraït per la major part del sector fundacional. Ja fa uns mesos que ha entrat en vigor la nova llei 4/2008, del 24 d´abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i en virtud de la qual es deroguen bona part dels preceptes de la vigent llei de fundacions. La nova llei regula per primer cop el conflicte d´interessos dels patrons que formen part d´una fundació. En concret, l´article 332.9.2, o més ben dit, l´afegitó d´aquest article és el que prohibeix als patrons de les fundacions prestar serveis retribuïts a l´entitat en el govern de la qual participen. El Patronat de la Fundació Universitària Balmes de la UVIC n´és un dels afectats.  Caldrà dirimir, si és el cas, quins són els patrons de la UVIC que a dia d´avui compatibilitzen el que ja fa uns mesos que està prohibit si no es té l´autorització expressa del Protectorat de Fundacions. La mesura, que fomenta el principi no lucratiu i afiança la transparència  del control de l´òrgan de govern a les decisions executives preses pels equips directius, no és més que un pas endavant (gairebé definitiu) en ares a erradicar el “yo me lo guiso, yo me lo como”.