Què passa amb el Poum de Vic?

poumL´ampliació del termini d´al·legacions al POUM durant 15 dies més (forçada per un oportú  i valent anunci de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Vic) sembla més un secret a veus (anunciat per la premsa) que una noticia oficial perquè a dia d´avui encara no he vist un pronunciament públic sobre l´ampliació del plaç. És més, a la web del POUM el termini continua finalitzant el pròxim dia 25 d´abril. Què passa? No entenc aquesta actitud. Sí entenc, en canvi, les declaracions de l´Alcalde acusant de cobards els responsables d´uns pamflets anònims sobre el POUM (en política, les opinions es signen amb noms i cognoms!). Però també cal dir que en tot l´afer del POUM les coses s´haguessin pogut fer millor i sense precipitació. La fase d´al·legacions, doncs, ha de servir per millorar un POUM que, en alguns casos, estableix criteris polítics socialment poc justificables, com el de l´exigència de pisos de 120 m2 en els sectors de conservació. L´estèril regulació d´alçades i fondàries en trams de ciutat consolidada també semblen discutibles. Així com determinades volumetries específiques de gran impacte que poden trencar l´equilibri de la trama urbana. I la programació d´un 20% més per sobre les previsions de creixement de l´escenari mig-alt pel qual ha optat el POUM que pot fer desbordar la previsió de contenció en el creixement (55.000hab) que la voluntat popular va manifestar en el procés de participació de l´avanç plà. Tot plegat fa evident i necessari participar en el procés d´al·legacions per tal que, entre tots, dibuixem la ciutat que volem.