Ja els tinc tots!

rondallesValeri Serra i Boldú, el millor compilador de rondalles populars que ha tingut aquest país, inicià en plena República Catalana dels anys 1931 i 1932, la ingent tasca de recuperar la rica rondallística catalana d´arreu dels Països Catalans i compilar-la en diferents llibrets. I a més volgué que els més famosos i reconeguts dibuixants del moment, com Lola Anglada, els il·lustressin. Fou a través de l´Editorial Políglota que en començà la recerca i foren molts els ciutadans anònims d´arreu dels països catalans que respongueren a la crida del folkorista i li feren arribar la seva rondalla tal i com la memòria del poble l´havia mantinguda viva. L´experiència va permetre editar 12 volums, ampliats després amb 6 més, tancant l´any 1933 la millor col·lecció de rondalles populars catalanes que existeix. Aquest cap de setmana, i després de més de 16 anys de recerca (els mateixos que em dedico al llibre antic), he aconseguit completar la preuada col·lecció amb l´adquisició dels 2 últims vòlums que em mancaven. Agraït als llibreters d´antic de Barcelona, Vic, Girona, Lleida, Andorra o Perpinyà que m´hi han ajudat i a totes les persones que en un moment o altra m´han acompanyat en la recerca d´aquest tresor.