I què farà l’Ajuntament de Vic?

Seria incocebible que l’aplicació de la rebaixa dels sous dels funcionaris que l’Ajuntament de Vic aplicarà no vagi acompanyada també d’una rebaixa dels sous dels regidors i dels càrrecs de confiança. L’Alcalde, el primer!. I l’oposició, també! A més, caldria definir i establir les prioritats polítiques d’ara fins a final de legislatura mitjançant l’elaboració d’un pla de contenció de la despesa pública que salvaguardi les prioritats escollides. Ara bé, en el context actual, seria difícil justificar una important merma econòmica en les polítiques socials. A més, una rebaixa dels sous de regidors i càrrecs de confiança, afegida a la dels sous dels funcionaris, i d’una curosa revisió de la despesa en totes i cadascuna de les àrees i organismes autònoms de l’Ajuntament de Vic faria aflorar contingents de despesa supèrflua que en moments de crisi econòmica cal erradicar ajudarien a mitigar la retallada pressupostària global que l’Ajuntament necessita fer. D’entrada, només els dos regidors d’Esquerra han posat a sobre la taula l’assumpció personal i unilateral d’un compromís d’austeritat que comença per minorar els seus ingressos com a regidors.