Manifest per a la Universitat de Vic

UVIC1. Els objectius fonamentals de la universitat són l’educació, la recerca i la transferència del coneixement a la societat. La universitat és una institució democràtica que ha de ser gestionada des de la transparència.

2. Al marge de la seva naturalesa jurídica o el seu model de govern, la Universitat ha d’estar al servei de les persones i ha de ser regida per la meritocràcia. La universitat no és cap model de negoci empresarial, i ha de ser liderada des de la confiança i no des del control, defugint els acords per conveniència o per interessos.

3. El model mixt de la Universitat de Vic ha demostrat ser un model únic i diferenciat de gestió pública-privada de llarg recorregut i d’èxit. La Universitat de Vic és i ha de ser, per tant, una part indestriable de Vic, per a que també sigui un instrument de projecció de la nostra ciutat i del nostre país a Europa i al món.

4. La Fundació Universitària Balmes ha de ser el punt de trobada dels actors que necessàriament han de participar a la Universitat: Societat, Empresa i Acadèmia. Cal, per tant, reformular i equilibrar la composició del Patronat de la Fundació per potenciar la capacitat real d’aquests actors en la presa de decisions.

5. Cal reconèixer i agrair el compromís i la dedicació dels docents i del personal d’administració i serveis, així com la confiança dipositada pels alumnes, per fer de la universitat de vic una institució vital per la ciutat, per la comarca i pel país.