Bon treball !

Aquest diumenge posava punt i final a unes jornades de treball de 10 dies al poble de Somoto (Nicaragua), en representació de l´Ajuntament de Vic. L´estada ha tornat a ser, igual que en el 2002, una experiència humana i social de gran valor, d´aquelles que deixen empremta. He tornat a aprendre molt més jo d´ells, que ells de mi. En qualsevol cas, una lliçó d´esforç, voluntat i humilitat que molts haurien d´apendre. L´Ajuntament de Vic ha fet possible un any més (2007) que l´alcaldia de Somoto pugui continuar executant les línees mestres de projectes de desenvolupament pels seus ciutadans en 3 grans eixos: autoconstrucció de cases, projectes de reforç alimentari per a nens i gent gran, i projectes d´endegament d´empreses per a dones. Sempre he entès la cooperació com una oportunitat i no com una obligació, i un instrument necessari que ajuda a estimular i enfortir no tan sols la població, sinó la pròpia institució municipal (alcaldia) com representant democràtica de la voluntat dels ciutadans. És necessari que en aquests països els ciutadans identifiquin i reclamin l´alcaldia com a ens participatiu, democràtic i eficient en la lluita per la millora de les seves condicions de vida, per tal que aquestes administracions no es corrompin ni es banalitzin.

El model de Vic d´aquests últims 8 anys s´ha basat en la voluntat d´un compromís ferm i rigurós de cooperació mitjançant la signatura de 2 convenis solidaris entre les dues alcaldies, Vic i Somoto, que en base a uns criteris i objectius previs han planificat unes actuacions concretes sobre un mateix territori en funció de les seves necessitats. Per tant, és un model de cooperació entre ajuntaments, avalat i sustentat per un agermanament civil entre les dues ciutats, i amb implicació directa del Fons Català de Cooperació pel que fa al seguiment i control dels projectes executats. Aquest model amb dos pilars, un d´institucional i un altre de civil, permet garantir rigurositat en l´execució i seguiment dels projectes, i una planificació temporal de les necessitats poblacionals. I això permet enfortir i consolidar la pròpia institució municipal i garantir una transparència econòmica total en la gestió, execució i control de tots dels projectes realitzats i dels beneficiaris escollits. És per això que després del viatge puc assegurar que des de l´Ajuntament i des de la ciutat de Vic s´ha fet i s´està fent en aquest viciat món de la cooperació un bon treball.