El nou mercat municipal aquí?

Aquest és l´espai on podria anar ubicat el nou mercat municipal de Vic. L´emplaçament actual pot tenir els dies comptats si fructifica la proposta d’ordenació de la zona instada pel propietari amb el vist-i-plau de l´Ajuntament, i que engloba la Farinera, cessió prevista en l’actual Plà General, i el mercat municipal, per desenvolupar-se en un futur Pla Especial. Tot i que a principi d´aquesta legislatura s´havia apuntat que el mercat es mantindria en la ubicació actual, enderrocant-lo i aixecant-lo de nou, ara tot pot haver canviat (???). Perquè? Quins són els interessos per canviar ipso facto la ubicació i traslladar-lo al carrer Ramon de Terrades, en un espai on ara hi ha una zona verda (entre el carrer de les Flors i el Doctor Junyent)? El parc Jaume Genís i Rius, amb un arbre centenari traslladat fa poc temps, és una zona verda espaiosa i agraïda que harmonitza la densitat d´aquesta zona. Ubicar el nou mercat municipal (tràfec de camions, recollida residus, etc..) just al costat d´un espai de recés com és el complex-hospital-residència de la Santa Creu, no sembla una gran idea. Tot i que no discuteixo la idoneïtat del canvi d´emplaçament si que n´és discutible la possible nova ubicació. Deixant de banda que l´accés rodat al mercat tampoc no serà pas molt més fluid que en la ubicació actual, crec que allò totalment reprovable  és destruir una zona verda al centre de la ciutat on, per cert, no és pas que ens en sobrin. Ja la contemplava aquesta actuació l´avanç del nou plà general? Ja us ho dic, No. La reqüalificació d´una zona verda per una d´equipaments no és pas un pur tràmit, doncs requereix una modificació puntual del Plà General i l´autorització de la Comissió d´Urbanisme de Catalunya. A més, cal recordar que els terrenys van ser cedits a l´Ajuntament per fer-hi zona verda, no per edificar-la, compensant a l’Hospital de la Santa Creu un sostre edificable per usos residencials ja edificats. Almenys aquest va ser el compromís de l´anterior equip de govern. Però si finalment això va a missa, espero que el debat i la participació de la ciutat, i en particular el dels propis veïns, que veuran dilapidat un compromís previ (protestaran???), sigui transparent i plural. Amb tot, la percepció d´improvisació que transmet l´equip de govern, sotmesa als compromisos que a salta de mata van adquirint, és un dels esculls que pot ofegar-los.