Som-hi, per la UVIC!

uvic-logo1Algú pensa posar el crit al cel pel súbtil però incisiu desmantellament de la UVIC a favor de Manresa? El brindis de l´alcalde de Manresa amb els responsables de la Fundació Universitària del Bages (FUB) per impartir el proper curs 2009-2010 el grau d´Educació Infantil, no ha fet posar els pèls de punta a ningú? Ara resulta que en aquelles carreres universitàries que la UVIC, a base d´esforç, paciència i suor, ha aconseguit esdevenir un referent en el mapa universitari català, es desdoblen en favor de la FUB amb un nou grau adscrit a la UAB, mitjançant pràctiques com a mínim dubtoses en quan  a l´adjudicació (hi ha donat llum verda el consell interuniversitari?). Deslocalitzar titulacions que funcionen en un àmbit universitari concret, com és la UVIC, sembla anar en contra, fins i tot, de les pròpies polítiques del Departament d´Innovació, Universitats i Empresa, que no han apostat mai per la dispesió de titulacions dins d´un mateix àmbit geogràfic o unviersitari. No hi ha dubte que darrera la basta maniobra s´hi amaga un objectiu polític que, sota els auspicis de tots els partits implicats en el govern tripartit de Manresa, així com en el de la Generalitat, semblen apostar per dotar Manresa d´una capitalitat universitària. És evident que la pròpia Universitat de Vic ha vist la maniobra amb perplexitat, per dir-ho suaument, però també és obvi que la institució està collada de mans i mànigues pel contracte-programa, la qual cosa impedeix fer grans escarafalls. Políticament, però, cal que algú es planti i que ho fagi en clau de ciutat, comarca i país.