El Vic que volem (I)

IMG_9377Avui hem començat a esbossar els primers eixos que des de la candidatura d’ERC Vic – Som Vic estem treballant des del darrer any i mig per tal d’arribar a les properes eleccions municipals amb un programa consolidat, realista i aplicable des del primer dia.

La primera idea és bàsica. ERC Vic no està sola en aquest projecte de ciutat. Al seu costat i des de ja fa 4 anys, hi ha tota una sèrie de ciutadans i ciutadanes anònims, especialistes en els seus respectius camps, que units sota el paraigua del grup Som Vic, treballen cada setmana en projectes per la ciutat.

Avui n’hem apuntat 3 que durant les properes setmanes presentarem de forma més específica, i que precediran a molts més que anirem desgranant en un futur immediat.

Graell i Bòbila:

Cal un veritable intent de reversió a rústic de part dels terrenys del Graell i Bòbila que sigui possible (nosaltres no volem que la ciutat creixi per aquest sector), delimitant i salvaguardant les actuals restes arqueològiques, i la utilització a precari dels terrenys per començar a donar-los un ús lúdic-social que enllaci i ampliï l’actual anella verda de la ciutat amb el camí vora riu. Que sigui compatible, per exemple, amb la possible creació d’una zona humida amb guaites, amb espais d’horticultura ecològica, per tal de configurar un gran espai natural que la ciutat pugui gaudir. En qualsevol cas, la nostra voluntat és protegir tot aquest sector per continuar preservant l’equilibri urbà-rural de Vic, fent d’aquest espai un pol d’atracció de primer ordre.

Per a preparar aquest projecte, aquests darrers mesos, hem fet visites a la zona amb un grup d’estudi, així com hem visitat llocs de referència com els espais naturals de Gallecs a Mollet i de Can Dunyó a Lliça d’Amunt.

 

Les Adoberies:

Cal liderar i impulsar decididament la rehabilitació de tot el sector de les adoberies, de comú acord amb els propietaris, per recuperar cultural i socialment tota la illa adobera, ampliant-ne i IMG_9369diversificant-ne els usos, per tal d’esdevenir un nou pol d’atracció de la ciutat que, juntament amb el del Graell i la Bòbila, pugui cosir la ciutat vora riu des del Graell fins l’Atlàntida.

Durant el darrer any hem fet treballs i visites “in situ” a les adoberies i a llocs de referència com Castres (municipi francès situat al departament de Tarn) juntament amb una bona representació dels propietaris.

Què es necessita per fer això? Voluntat política. Tot és en mans de l’ajuntament i dels propietaris. I si la voluntat d’aquests és la de rehabilitar, com a Ajuntament no podem esperar més, cal una acció decidida del nou consistori, posant-hi tots els mitjans a disposició, en aquesta direcció.

 

. L’Atlàntida:

Cal aprofitar molt més la infraestructura actual (pol d’atracció ja existent) i que la ciutat se’l faci més seu (hi ha encara molta gent que no ha anat mai a l’atlàntida, per diversos motius, però en qualsevol cas, cal fer-lo més proper) obrint l’Atlàntida al teixit associatiu de la ciutat; unificant la gestió dels espais culturals de la ciutat (institut del teatre, Orfeó, la Central, ETC) i alhora estudiant la viabilitat d’impulsar la producció pròpia.

Per fer tot això som partidaris d’esgotar el termini de l’actual contracte de gestió que expira a 31/07/2015 i recuperar la gestió des de l’Ajuntament (amb la subrogació de tots i cadascun dels treballadors actuals en els dos àmbits, teatre i escola de música). Per això, demanarem, tal i com es va fer amb la pròrroga del pressupost al passat ple de l’Ajuntament, que es deixi la possible pròrroga de l’actual contracte en mans del proper consistori. Creiem que en aquests moments no és possible donar suport a una nova pròrroga del contracte entre l’AjuntamentRamon-Montanya-2-1024x682 i la Fundació Atlàntida per la gestió integral del teatre i l’escola de música, tal i com preveu l’actual contracte vigent.

En conclusió, els tres projectes (així com tots els que anirem desgranant al llarg d’aquests mesos) pretenen crear un gran pol d’atracció en aquests 3 sectors estratègics per tal que la ciutat en tregui un major rèdit cultural, social i patrimonial i que, a més en aquest cas, serveixin també com a elements vertebradors del riu que els ressegueix, redescobrint la gran rambla fluvial que va del Graell a l’Atlàntida, per després continuar enllaçant amb els camins vora riu ja existents.

Més Transparència

Com ja sabeu la transparència és un dels elements transversals del nostre projecte de ciutat i avui aprofito per comunicar-vos que a l’estiu vaig fer públiques les declaracions de renda i un certificat de no haver rebut durant aquest mandat cap retribució en concepte de dieta (aparcaments,dinars,gasolina,etc.) que podeu trobar a la web del partit sota el nom de compromís amb la transparència

A més de predicar la transparència, nosaltres l’exercim!