Una bona iniciativa

Ahir vaig posar a prova el nou servei interactiu de l´Ajuntament de Vic, la bústia del ciutadà. Hi vaig enviar una petició de manteniment a la zona on visc. Tot i que ja ho havia provat just quan va anunciar-se aquest servei, en aquell moment encara no em va deixar enviar el missatge. Ahir, ho vaig poguer fer i la meva petició ja surt en pantalla. Data de 27 d´agost de 2007 i és la referència número 110. N´esperaré resposta. D´entrada, crec sincerament que és una molt bona iniciativa, que si bé no és novedosa, pot ser molt útil i fàcil de gestionar i convertir-se en un bon mitjà per fer interactuar els ciutadans i implicar-los en el dia a dia de la ciutat, de la que tots en sóm partíceps i a la que tots ens devem.
És una eina que pot ajudar a identificar rapidament necessitats de manteniment o de petites reformes, fer aflorar punts conflictius o degradats, o detectar problemes i aportar solucions o suggeriments, de mans dels propis cituadans que en seran els peticionaris i els posteriors beneficiaris si la petició és atesa o controlada. Ara només caldrà veure si l´Ajuntament hi presta l´atenció necessària, constant i suficient per tal de consolidar aquest canal interactiu de participació. És un primer pas per anar aprofundint i experimentant noves formes de participació ciutadana que beuen de la comoditat, senzillesa i utilitat que hi vegin els propis ciutadans. És així com anirem construint, entre tots, una xarxa socio-participativa al servei de la ciutat que estimuli ja no tan sols les sinèrgies entre Ajutament i ciutadans, sinó que obri portes en el camí cap a la democràcia virtual. Per tant, avui em toca dir, Xapó per l´equip de govern i enhorabona per la iniciativa!