Un pam més

L´esperada urbanització del carrer Torres i Bages de Vic ja dibuixa la que serà l´amplada del carril pel trànsit rodat. Poc més de 3 metres d´amplada. Al meu entendre, tal i com ja va passar al Passeig, un pam més d´amplada no hagués fet cap mal, al contrari. Ni tampoc hagués fet augmentar la velocitat dels vehicles, ni la seva afluència. I no ens enganyem, a l´ampla i agraïda vorera un pam menys tampoc li hagués causat estralls. I ni tan sols el carril bici projectat sobre la vorera se n´hagués ressentit. I és que, a vegades, SÍ ve d´un pam !